Technologijos

vf-OS – Inovacijų ir Tyrimų veikla Europos Komisijos programos H2020 rėmuose papildyti inovatyvių ateities gamyklų modelį suteikiant naujus tyrimų rezultatus, konkrečias aplikacijas ir demonstruoti konkrečiais technologines inovacijas demonstracinuose projektuose praktikoje. ** Projektas neapsiriboja teoriniais-konceptulaiais sprendimais, bet suteiks technologines priemones šioms programinės įrangos koncepcijoms įgyvendinti.

 

Tokiu būdu vf-OS įgalins Pramoninę Operacinę sistemą, suteikiant šias funkcijas:

vf-OS suteikia Virtualaus Fabriko Sistemos Branduolį

Konkretus bibliotekų ir infrastruktūros rinkinys, skirtas sukurti "vf-OS" aplikacijoms, kurios sąveikauja tarpusavyje.

vf-OS Branduolys yra operacinės sistemos pagrindas, atsakingas už pagrindinių sistemos didelį vf-OS išteklių teikimą ir teikiantis konkrečias paslaugas, kurios yra atviros ir pasiekiamos.

Branduolys atlieka vf-OS procesus ir programas, optimaliausiu būdu naudojant turimus skaičiavimo / sistemos išteklius.

vf-OS teikia Virtualios Gamybos Įrenginių Tvarkykles ir Atvirą APIs

Modulių rinkinys, kuris virtualizuoja gamyklos nekilnojamąjį turtą ir sujungia juos su jų virtualiais vaizdais vf-OS.

"Prijungti ir žaist" mechanizmai ir įrenginių tvarkyklės yra kuriami siekiant užtikrinti vientisą / atvirą prieigą ir protingą gamybinių išteklių virtualizavimą.

Atviri API, sujungimo moduliai ir tvarkyklės tarnauja kaip vientisi ir saugūs sąveikos mechanizmai tarp gamyklos ir "vf-OS" programų.

vf-OS suteikia Virtualią Gamybos Tarpinę programinę įrangą ir Magistralę

Modulių rinkinys, skirtas duomenų integravimui iš savavališkų šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant, CPS, išmaniaisiais objektais, RDA ir belaidžių jutiklių tinklais. Cloud-based

duomenų saugojimas (bet taip pat ir prielaida) naudojamas siekiant išvengti tiekėjų užblokavimo problemų ir visos sistemos gedimo. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, ar tam tikra  Cloud-based duomenų saugykla nebebus galima. Duomenų prieinamumas yra palengvintas per jungtis ir wrappers.

vf-OS suteikia Atvirą Programų Vystymosi Rinkinį

Visapusiškas ir visiškai atviras programų kūrimo rinkinys skirtas bendruomenei siekiant garantuoti konkrečių programų, naudojamų "vf-OS", augimą, apimantį visus pramonės sektorius ir konkrečius pramonės scenarijus, įskaitant ir tuos, kurie nepatenka į projektą.

Tai leidžia third-party  kurti savo programas ir palengvinti jų integraciją į "vf-OS" platformą, taip plečiant ir atveriant konkrečių third-party ir specializuotų programų kūrimą.

vf-OS teikia Debesijos Gamybos Sistemą

Debesijos Platforma, kurioje priskiriamos "vf-OS" pagrindinės verslo funkcijos, įskaitant rinkos ir monetizavimo priemones, taip pat galimybė reikalauti, reklamuoti ir išnuomoti / pirkti gamybos Programų ir trečio asmens paslaugas. Naudotojai tai naudoja, norėdami užklausti funkcionalumą, programinės įrangos kūrėjai pristato naujas programas, veikiančias pagal vf-OS, remiantis šiais reikalavimais, paslaugų teikėjai teikia paslaugas (pvz., Priegloba), o vartotojai atsisiunčia / perka ir leidžia sukurtas programas in-cloud arba vietoje.

vf-OS teikia Virtualaus Fabriko Komponentus

Atskiri techniniai komponentai, skirti funkcijoms kurti naudojant "vf-OS", yra moduliniai ir suteikia atvirą sąsają. Todėl jie gali būti lengvai būti integruojami į kitas sistemas, taip pat įtraukti į ateities komponentus, gali integruoti kitas technologijas, sukurtas esamose ir būsimose ateities projektų gamyklose, ir gali būti naudojami kartu su įmonėje esančiomis programinės įrangos sistemomis. Be to, Atviras Programų Vystymosi Rinknys suteikia metodiką ir sąsajas atskirų programų kūrimui.

Dėkojame už susidomėjimą vf-OS.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą užpildykite elektroninę užklausą ir mes netrukus susieksime.

Šis projektas finansuojamas EB Horizont 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos apimtyje pagal sutartį Nr. 723710.

Thanks! Message sent.