Eksplotacija/išnaudojimas

vf-OS rezultatų naudojimas bus grindžiamas sąjungomis ir susitarimais tarp konsorciumo narių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykdomos sinergetinės eksploatacijos užduotys sudarys vadinamąjį eksploatacinį verslo iždėstymą, kurios skirsis priklausomai nuo geografinio koncentavimosi, pasirinkto eksploatavimo modelio, priklausančio nuo strateginių interesų ir galutinio vartotojo požiūrio.

Išnaudojimo vf-OS rezultatai yra tokie:

1

Atvira prieiga

Atvira priega yra kertinis Vf-OS ir atskirų jos komponentų vystymo principas sudarysiantis sąlygas programų kūrėjams ir paslaugų tiekėjams tobulinti vf-OS turinį jį susiejant su Virtualios Gamyklos Platform ir kurti programas (Apss) naudojant Atviros Aplikacijos Vystymo kit vf-OAK

2

Tvari pardavimo vieta ir Programų parduotuvė

Sekmingas mobiliųjų aplikacijų verslas sąlygotas dalinimosi platformų, tokių, kaip Google Play ir Apple Store  atsiradimo suteikia ir privalumą vf-OS projekui perkeliant gerąją IT patirtį į gamybos sektorių.

3

Jungtinė Projekto Partnerių bendra Explotacija

Resultatai padės užtikrinti vf-OS RTD , kaip debesų platformai ir lengvai susietoms paslaugoms.

Jungtinis projekto Partnerių platformos panaudojimas bus įtvirtintas Platformos Bendro naudojimo sutartyje taip užtikrinant tvarų rezultatų panaudojimą visu projekto gyvavimo laikotarpiui.

4

Atskiriama bendrovė

Viena iš projekto veiklos plano dalių- įtvirtinti tvarų projekto resultatų panaudojimą. Šiam tikslui Projekto Partneriai įkurs start-up įmonę valdyti projekto technius rezultatus, know-how ir teikiti palaikymo paslaugą.

Dėkojame už susidomėjimą vf-OS.

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą užpildykite elektroninę užklausą ir mes netrukus susieksime.

Šis projektas finansuojamas EB Horizont 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos apimtyje pagal sutartį Nr. 723710.

Thanks! Message sent.